ZAKRES POMOCY

Oferuję konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną.

Swoją pomoc kieruję do osób, które m.in. :

 • borykają się ze stanami obniżonego nastroju
 • odczuwają stany niezrozumiałego, nadmiernego napięcia, lęku
 • mają trudności w relacjach międzyludzkich
 • potrzebują wsparcia emocjonalnego
 • mają problemy z samoakceptacją i niskie poczucie własnej wartości

Psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia m.in.:

 • Zaburzeń lękowych
 • Zaburzeń depresyjnych i różnego typu zaburzeń nastroju
 • Zaburzeń nerwicowych
 • Zaburzeń osobowości
 • Zaburzeń odżywiania
 • Zaburzeń somatyzacyjnych
 • PTSD (zespół stresu pourazowego)

Fundamentem mojej pracy jest relacja terapeutyczna opierająca się na zaufaniu, bezpieczeństwie i akceptacji.